Termeni de confidențialitate

Confidențialitatea datelor tale este importantă pentru noi, și este obligația noastră să respectăm drepturile tale asupra informațiilor pe care le putem colecta în timp ce oferim serviciile noastre. De aceea am realizat această pagină pentru a te putea ajuta în a înțelege cum colectăm, folosim și divulgăm aceste informații.

  • Înainte sau în timpul colectării datelor cu caracter personal, vom identifica scopul pentru care informațiile sunt colectate.
  • Vom colecta și folosi datele cu caracter personal strict pentru a îndeplini obiectivele specificate de noi sau alte obiective compatibile, excepție fiind situațiile în care obținem acord în prealabil de la fiecare individ în parte.
  • Vom colecta informațiile cu caracter personal pe o perioadă strict necesară pentru îndeplinirea obiectivelor.
  • Datele vor fi colectate în mod corect și legale, iar unde este nevoie utilizatorul va fi anunțat iar acordul lui va fi cerut.
  • Datele pe care le vom colecta vor fi strict relevante scopurilor declarate și trebuie să fie corecte, complete și de actualitate.
  • Vom proteja datele personale prin metode rezonabile de securitate împotriva furtului, distrugerii accidentale, pierderii și accesului, copierea, sau modificare neautorizată.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC PHYRAMID CONNECTIONS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi. Scopul colectării datelor este de activități de publicitate, cercetare de piață și statistică, de cunoaștere a comportamentului consumatorului, de urmărire și verificare a vânzărilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, partenerii contractuali ai operatorului, organizații profesionale, organizații de cercetare a pieței.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul social SC PHYRAMID CONNECTIONS SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate în România, în vederea creării de statistici și personalizării experienței online.

Prin completarea formularului de autentificare și/sau de comandă acceptați negreșit că datele personale introduse vor fi înregistrate de către SC PHYRAMID CONNECTIONS SRL. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Începe astăzi să folosești gratuit